Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje pdf
Velikost přiloženého souboru 912,1 KB
Popis k celkovému hodnocení

Materiál byl vytvořen jako metodická podpora exkurze do ZOO Hodonín, která vhodně kombinuje přírodovědný a matematický obsah exkurze. Materiál obsahuje pokyny pro vyučující k realizaci exkurze a pracovní listy k vytištění žákům. Žáci samostatně na stanovištích u výběhů jednotlivých zvířat chovaných v ZOO řeší úlohy, ve kterých se dozvídají různé zajímavosti o těchto zvířatech a zjištěné informace používají pro další práci formou matematické úlohy. Materiál obsahuje celkem 15 různorodých úloh, obsahově jsou úlohy vhodné pro žáky druhého stupně ZŠ, zejména pro žáky vyšších ročníků (osmý a devátý). Tematicky jsou úlohy zaměřené na práci s rovnicemi a jejich soustavami, úměrnosti, poměr a měřítko mapy, zlomky, procenta, souměrnosti a výpočty povrchu tělesa. Na závěr žáci pomocí výsledků jednotlivých úloh řeší textovou šifru s transpozicí písmen, pro jejich navrácení na původní pozice je zapotřebí správně písmena pomocí výsledků úloh uspořádat.

Úlohy jsou pestré a různorodé, tematicky propojené s jednotlivými expozicemi ZOO takže exkurzi do zoologické zahrady zpestří a obohatí, žáci se během exkurze nenásilnou formou dozvídají zajímavosti o zvířatech chovaných v zoo a zároveň procvičují své početní a matematické dovednosti.

Součástí materiálu jsou správná řešení všech úloh i řešení výsledné tajenky.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.