Výukové materiály

Studijní program Matematika
Typ komponenty Výukový materiál
Formát zdroje docx
Velikost přiloženého souboru 108,5 KB
Popis k celkovému hodnocení

Dobrodružná úniková hra, ve které hráči pátrají po pachateli zločinu. V jejich pátrání jim pomáhají indicie, které získávají řešením série úloh zaměřených na úpravy lineárních rovnic. V průběhu hry žáci řeší celkem 8 sérií úloh, jednotlivé série jsou zaměřeny na řešení jednoduchých lineárních rovnic, lineárních rovnic s desetinnými čísly, se závorkami, se zlomky i na řešení slovních úloh pomocí rovnic. Materiál je svým obsahovým zaměřením vhodný zejména pro starší žáky (osmých a devátých ročníků). 

Materiál je vytvořen a sdílen pomocí Google drive nástrojů (Tabulky Google, Formuláře Google a Prezentace Google) a jednotlivé otázky jsou tak velmi snadno upravitelné podle konkrétních potřeb uživatelů. Jednotlivé soubory jsou pak propojeny technologií flippity.net do interaktivního celku. Materiál lze jednoduše upravit a použít jej i pro jiné třídy nebo studijní skupiny.

 

Zpracování materiálu je originální a neotřelé a pro žáky velmi motivující. Kontrola správnosti řešení probíhá automaticky, pro nalezení pachatele není nezbytně nutné vyřešit všechny úlohy, takže žáci nebudou demotivováni v případě, že nejsou schopni některou úlohu vyřešit. Materiál lze využít k souhrnnému opakování v hodinách i k samostatné domácí práci žáků, stejně tak lze materiál využít v matematických kroužcích či jiných volnočasových aktivitách.

Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.