Aktuality

Přechod na nový web Ředitelé středních škol sdí... Spolek vypravěčů učí školák... Analytik EduIN: Jihomoravsk... Maturitu, nebo výuční list?... Jihomoravští žáci volili v ... Náměstek Nantl vyzval jihom... Počty žáků na jihomoravskýc... Počty žáků na jihomoravskýc... Tři Liberce žáků prošly vlo... Nejlepší tři studentské hry... Zástupci škol Kyjovska našl... Třicet jihomoravských stude... Žáci a rodiče si střední šk... Školní inspekce upozorňuje ... Jak vzdělávat herní vývojáře Komise SEDEC se v Brně zabý... Jak vychovávat podnikavé ab... Krajská soutěž v orbě První okresní partnerství p... Analýza potřeb území po zap... Aplikace Start iD pomůže ji... 2. konference center metodi... Podnikavá konference: Jak n... Analýza potřeb území je veř... Odstartovala další etapa kr... Letní akce pro studenty Workshop odborných garantů ... 1. konference center metodi... Pozvánka na workshop pořáda... Distanční vzdělávání - druh... SELFIE: využívání digitální... Závěrečná konference projek... Online vzdělávání v nouzové... Školská inkluzivní koncepce... Odstávka webu 06.03.2020 20... Dokumenty pro tvorbu implem... Školská inkluzivní koncepce... Pozvánka na seminář MMM ane... Připomínkové řízení ke Škol... Dokument KAP 2 - finální verze Informace Domu zahraniční s... Pozvánka na konferenci proj... Dokument KAP 2 po vypořádán... Veřejné připomínkové řízení... Analýza potřeb území KAP II Workshopy s řediteli a zást... Evaluace KAP Šablony pro SŠ a VOŠ II Top aktualita 1

Zástupci škol Kyjovska našli čas a diskutovali o spolupráci

5. 12. 2022

Ředitelé základních a středních škol z Kyjovska se ve dnech 1. a 2. prosince setkali na výjezdním setkání. Cílem bylo navázat a posílit kontakty vedení škol a diskutovat nad propojením a návaznostmi základního a středního stupně vzdělání. Setkání uspořádal spolek místního akčního plánu (MAP) Kyjovské Slovácko a mimo ředitelů a zástupců ředitelů škol se ho účastnili také zástupci Krajského akčního plánu pro vzdělávání (KAP) Jihomoravského kraje.

Setkání se konalo v útulném prostředí Vinných sklepů Skalák ve Skalce nedaleko Kyjova. Po přivítání účastníků předstoupili zástupci středních škol z regionu a představili své ústavy kolegům ze základních škol. Jmenovitě to byly Střední škola polytechnická Kyjov, Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov a Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec.

Organizátoři setkání z Kyjovského Slovácka poté uspořádaly tzv. World Café. Jde o diskusní formát, kde se u několika stolů střídají lidé a společně diskutují na dané téma. U každého stolu je zapisovatel, který zapisuje klíčové poznatky, které z diskuse vyplynou. Přítomní se rozesadili k pěti zapisovatelům a pěti stolkům. Tématem diskuse bylo – jak jinak – propojování a spolupráce základních a středních škol. Všichni se shodli na tom, že jednou z hlavních překážek užší spolupráce škol je nedostatek času, nicméně právě podobná setkání pomáhají bariéry mezi zástupci ZŠ a SŠ bořit.

Dalším bodem programu byl příspěvek Jany Klusákové Seďové na téma Digitální wellbeing. Paní Klusáková Seďová je výkonnou ředitelkou organizace s názvem Replug.me, která se věnuje digitální výchově a klade si za cíl vést školáky (ale nejen školáky) ke zdravému vztahu k technologiím. Žákům by se kontakt s moderními technologiemi neměl zakazovat ani omezovat, ale především vysvětlovat jejich návykovost a rizika spojená s „předávkováním“.

Velkou část odpoledního programu organizátoři věnovali Karlu Gargulákovi a Václavu Korbelovi z PAQ Research a jejich analýze dat z projektu Mapa vzdělávání se speciálním zaměřením na oblast Kyjovska.

Na závěr čtvrtečního programu vystoupila ředitelka Vzdělávacího institutu pro Moravu (VIM) Leona Sapíková a představila auditoriu svou organizaci a její činnost.

Následovala večeře a volný program, ke kterému ve Vinných sklepích Skalák zahrála i cimbálová muzika.

V pátek dopoledne odborný program zakončila Jana Stejskalová workshopem na téma stanovování rozvojových cílů školy, v němž se zúčastnění zástupci vedení škol z Kyjovska osvojili praktické dovednosti.

Setkání zástupců KAP a MAP obce s rozšířenou působností Kyjov a obce Moravský Písek bylo jedním z řady setkání, která KAP JmK pořádá od letošního podzimu postupně ve všech obcích s rozšířenou působností v Jihomoravském kraji.

Honza Šmikmátor

Roman Truksa | 09. 12. 2022 12:56
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.