Aktuality

Přechod na nový web Ředitelé středních škol sdí... Spolek vypravěčů učí školák... Analytik EduIN: Jihomoravsk... Maturitu, nebo výuční list?... Jihomoravští žáci volili v ... Náměstek Nantl vyzval jihom... Počty žáků na jihomoravskýc... Počty žáků na jihomoravskýc... Tři Liberce žáků prošly vlo... Nejlepší tři studentské hry... Zástupci škol Kyjovska našl... Třicet jihomoravských stude... Žáci a rodiče si střední šk... Školní inspekce upozorňuje ... Jak vzdělávat herní vývojáře Komise SEDEC se v Brně zabý... Jak vychovávat podnikavé ab... Krajská soutěž v orbě První okresní partnerství p... Analýza potřeb území po zap... Aplikace Start iD pomůže ji... 2. konference center metodi... Podnikavá konference: Jak n... Analýza potřeb území je veř... Odstartovala další etapa kr... Letní akce pro studenty Workshop odborných garantů ... 1. konference center metodi... Pozvánka na workshop pořáda... Distanční vzdělávání - druh... SELFIE: využívání digitální... Závěrečná konference projek... Online vzdělávání v nouzové... Školská inkluzivní koncepce... Odstávka webu 06.03.2020 20... Dokumenty pro tvorbu implem... Školská inkluzivní koncepce... Pozvánka na seminář MMM ane... Připomínkové řízení ke Škol... Dokument KAP 2 - finální verze Informace Domu zahraniční s... Pozvánka na konferenci proj... Dokument KAP 2 po vypořádán... Veřejné připomínkové řízení... Analýza potřeb území KAP II Workshopy s řediteli a zást... Evaluace KAP Šablony pro SŠ a VOŠ II Top aktualita 1

Jak vychovávat podnikavé absolventy?

29. 9. 2022

Dvoudenní setkání ředitelů jihomoravských škol se uskutečnilo 22. a 23. září. Pořadatelem byla Lipka, brněnská školská organizace pro environmentální vzdělávání.

Čtvrteční dopoledne účastníci strávili v Základní škole Tišnov, Smíškova. Při vstupu do školy se jednotlivých účastníků ujali žáci 4. třídy, kteří je zavedli na školní dvůr do nové přírodovědné učebny. Tam je zároveň čekalo občerstvení. Účastníky přivítal ředitel školy Michal Komprs se zástupkyní Věrou Čechákovou Dvořáčkovou a P-koordinátorkou studií 80h a učitelkou 1. stupně Katkou Foretníkovou. 

 

Zúčastnění ředitelé škol se následně seznámili s těmito projekty:

  •             Projekt Pečeme napříč generacemi doprovázený masopustním průvodem a tanečním veselím.
  •             Spolupráce s SPŠ Jedovnice a dalším P-koordinátorem podnikavosti Tomášem Vybíhalem
  •             Školní rádio s tématem vysílání zaměřeným na ekologii a změnu klimatu.
  •             Školní parlament. Zasedá každý týden, vedou si ho sami žáci a aktivně se zapojují do dění ve škole v úzké komunikaci s vedením školy.
  • Kariérový rozvoj ve spolupráci s firmami a rodiči
  • Práce s nadanými žáky. Forma a organizace výuky dává komornější prostor práci s nadanými žáky. Nahlédnout jsme mohli pod ruce žáků, kteří právě rozvíjeli své matematické znalosti a dovednosti.

 

Odpoledne se ředitelé přesunuli na Gymnázium Tišnov. Přivítala je ředitelka Barbora Holubová a P-koordinátorka Jana Rohlinková, která v této pozici funguje v rámci Školního poradenského pracoviště. Ta účastníkům setkání představila s podporou studentek projekt Tišnovská šifra. Druhá školská P-koordinátorka Zuzana Kurdějovská prezentovala program dr. Zdědil a pan Zdražil.

 

Studenti představili školní parlament. Další student se podělil o zkušenosti, které získal na cestách díky projektu Europe Direct.

Čtvrteční večer ředitelé strávili v klášteře Porta Coeli v Předkláštěří. Ještě nedávno se v areálu kláštera nacházel starý zarostlý sad, ale díky iniciativě zdejšího rodáka Tomáše Blahy se  podařilo nastartovat projekt, který pomáhá s obnovou sadu a zpracováním úrody. Ze zbytků biomasy se vyrábí dřevěné uhlí, které používají pro zkvalitnění půdy.

 

V pátek dopoledne se účastníci seznámili se zdroji inspirace pro podporu podnikavosti. Markéta Štauberová, absolventka bezpečnostních studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, a Hana Mikulicová z Lipky sdílely pozitivní zkušenosti ze stáže a studia ve finských školách. 

 

 

V druhém bloku si ředitelé vyslechli informace o formách mezinárodní spolupráce a možnosti projektových a finančních zdrojů pro školy a institucích, které jim pomohou zorientovat se v dění na evropské úrovni. Tyto instituce zároveň nabízejí žákům možnosti vycestovat a získat dovednosti a zkušenosti, kterých by se jim ve školních lavicích jen tak nedostalo. 

Tipy shromažďuje Lipka na webových stránkách Podnikavá mysl.

„Bylo to opět inspirativní a téměř rodinné setkání lidí, které spojuje smysluplnost podporovat na svých školách výchovu k podnikavosti,“ svěřil se jeden z účastníků.

Roman Truksa | 20. 10. 2022 08:20
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.