Aktuality

Přechod na nový web Ředitelé středních škol sdí... Spolek vypravěčů učí školák... Analytik EduIN: Jihomoravsk... Maturitu, nebo výuční list?... Jihomoravští žáci volili v ... Náměstek Nantl vyzval jihom... Počty žáků na jihomoravskýc... Počty žáků na jihomoravskýc... Tři Liberce žáků prošly vlo... Nejlepší tři studentské hry... Zástupci škol Kyjovska našl... Třicet jihomoravských stude... Žáci a rodiče si střední šk... Školní inspekce upozorňuje ... Jak vzdělávat herní vývojáře Komise SEDEC se v Brně zabý... Jak vychovávat podnikavé ab... Krajská soutěž v orbě První okresní partnerství p... Analýza potřeb území po zap... Aplikace Start iD pomůže ji... 2. konference center metodi... Podnikavá konference: Jak n... Analýza potřeb území je veř... Odstartovala další etapa kr... Letní akce pro studenty Workshop odborných garantů ... 1. konference center metodi... Pozvánka na workshop pořáda... Distanční vzdělávání - druh... SELFIE: využívání digitální... Závěrečná konference projek... Online vzdělávání v nouzové... Školská inkluzivní koncepce... Odstávka webu 06.03.2020 20... Dokumenty pro tvorbu implem... Školská inkluzivní koncepce... Pozvánka na seminář MMM ane... Připomínkové řízení ke Škol... Dokument KAP 2 - finální verze Informace Domu zahraniční s... Pozvánka na konferenci proj... Dokument KAP 2 po vypořádán... Veřejné připomínkové řízení... Analýza potřeb území KAP II Workshopy s řediteli a zást... Evaluace KAP Šablony pro SŠ a VOŠ II Top aktualita 1

2. konference center metodické podpory IKAP JMK II: Podpora pedagogů žáků se SVP

Kdy: středa 8. 6., 10–15
Kde: aula Krajského úřadu JmK, Cejl 73, Brno

Výroční konference KA 06 Centra metodické podpory má za úkol splnit několik aspektů pro účastníky konference, kterými budou zejména metodičtí pracovníci jednotlivých CMP a také zástupci podpořených škol:
V úvodním referátu náměstek hejtmana JMK pro vzdělávání Mgr. Jiří Nantl, L.L.M.  zhodnotí aktuální stav v jihomoravském školství a přiblíží účastníkům  představu, jak dále se vzděláváním dětí a žáků se SVP,  s podporou „paragrafových škol“ a s podporou společného vzdělávání ve školách hlavního vzdělávacího proudu. Představí možnosti systémového ukotvení metodické podpory na základě pozitivních  výstupů  projektu.
Koordinátoři projektu PaedDr. Petr Hanák, Ph.D. a PaedDr. Petr Petráš představí metodické aktivity všech CMP za tento školní rok a provedou komparaci školního roku předešlého a aktuálního.
Ing. Simona Neubauerová zhodnotí ve svém příspěvku podporu pedagogů žáků se SVP v našem kraji, podporu ze strany úřadů, ŠPZ, ŠPP, ale i neziskového sektoru.
PhDr. Jana Petrášová provede srovnání aktuální podpory pedagogů v českém školství (podpůrná opatření, ŠPP, ŠPZ…) a podpory, která byla poskytována před 50-ti lety. Srovnání provede  na několika případových studiích.
V závěru konference proběhne diskuse a zhodnocení aktivit projektu.
Garant projektu: Mgr. Ondřej Fišer, 54165 8303, fiser.ondrej@jmk.cz

Roman Truksa | 18. 07. 2022 09:53
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.