Aktuality

Přechod na nový web Ředitelé středních škol sdí... Spolek vypravěčů učí školák... Analytik EduIN: Jihomoravsk... Maturitu, nebo výuční list?... Jihomoravští žáci volili v ... Náměstek Nantl vyzval jihom... Počty žáků na jihomoravskýc... Počty žáků na jihomoravskýc... Tři Liberce žáků prošly vlo... Nejlepší tři studentské hry... Zástupci škol Kyjovska našl... Třicet jihomoravských stude... Žáci a rodiče si střední šk... Školní inspekce upozorňuje ... Jak vzdělávat herní vývojáře Komise SEDEC se v Brně zabý... Jak vychovávat podnikavé ab... Krajská soutěž v orbě První okresní partnerství p... Analýza potřeb území po zap... Aplikace Start iD pomůže ji... 2. konference center metodi... Podnikavá konference: Jak n... Analýza potřeb území je veř... Odstartovala další etapa kr... Letní akce pro studenty Workshop odborných garantů ... 1. konference center metodi... Pozvánka na workshop pořáda... Distanční vzdělávání - druh... SELFIE: využívání digitální... Závěrečná konference projek... Online vzdělávání v nouzové... Školská inkluzivní koncepce... Odstávka webu 06.03.2020 20... Dokumenty pro tvorbu implem... Školská inkluzivní koncepce... Pozvánka na seminář MMM ane... Připomínkové řízení ke Škol... Dokument KAP 2 - finální verze Informace Domu zahraniční s... Pozvánka na konferenci proj... Dokument KAP 2 po vypořádán... Veřejné připomínkové řízení... Analýza potřeb území KAP II Workshopy s řediteli a zást... Evaluace KAP Šablony pro SŠ a VOŠ II Top aktualita 1

Odstartovala další etapa krajského akčního plánování ve vzdělání

Jak zvyšovat kvalitu vzdělávání na jihomoravských školách sekundárního vzdělávání všech typů v letech 2023, 2024 a 2025? Odpovědět na tuto základní otázku je hlavním cílem projektu KAP III, který se v Jihomoravském kraji rozběhl v prosinci 2021 a potrvá do listopadu 2023.

Projekt, na kterém pracuje sedmnáctičlenný tým vedený Lucienem Rozprýmem, se skládá z několika fází. Na začátku všeho je Analýza stavu vzdělávání na jižní Moravě a analýza potřeb území. Tedy – zjednodušeně řečeno – jaké absolventy potřebují jihomoravští zaměstnavatelé? Co by se měli ve škole naučit, aby byli konkurenceschopní na dynamickém pracovním trhu? Součástí této fáze je také kvalifikovaný odhad, kam se pracovní trh a požadavky na profil absolventů budou vyvíjet. „Dobrý hokejista bruslí tam, kde je puk. Ale ti nejlepší hokejisté bruslí tam, kde puk teprve bude. To řekl jeden z nejlepších hokejistů historie Wayne Gretzky. A my se podobně snažíme o to určit, jak bude vypadat jihomoravské pracovní ‚hřiště‘ za osm, deset nebo patnáct let. Zkrátka kam se za tu dobu pohne puk a čekat tam na něj,“ popisuje Lucien Rozprým.

Na analytickou část navazuje fáze Stanovení priorit. Co je v oblasti vzdělávání v kraji nejdůležitější, kam napřít síly, co změnit, co akcentovat a co naopak upozadit.

Z priorit vzejdou Roční akční plány pro roky 2023, 2024 a 2025 a společně s nimi také Rámce pro investice do infrastruktury, rozdělené na a) Rámec  pro  investice  do  infrastruktury  v kraji  pro  SŠ,  VOŠ a  konzervatoře, Rámec  pro  investice  do  infrastruktury  pro  oblast  speciálního  školství a Rámec  pro  investice  do  infrastruktury pro  zájmové,  neformální  vzdělávání a celoživotní učení. Tyto rámce budou krajské samosprávě sloužit při sestavování rozpočtu v jednotlivých letech.

Dílčími cíli krajského akčního plánu je (v návaznosti na předchozí projekty KAP) vytvořit systém dokumentů, které mají přispět k:

  • zavedení priorit vzdělávací politiky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Jihomoravského kraje do praxe škol;
  • systémovému zlepšení řízení škol s orientací na kvalitu vzdělávání;
  • zvýšení kvality vzdělávání v jednotlivých krajích a snížení disparit mezi jednotlivými kraji;
  • začlenění dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol;
  • vzdělávání vedení škol a zřizovatelů škol v oblasti akčního plánování;
  • sdílení zkušeností mezi vedením škol navzájem (toto vzdělávání probíhá v rámci workshopů v aktivitách,  které  vykonává  realizační  tým,  a  jde  o  vzdělávání  formou  výměny  dobrých zkušeností, příkladů dobré praxe apod.);
  • dostupnosti  kvalitního  vzdělávání  pro každé  dítě/žáka/studenta/účastníka neformálního vzdělávání;
  • rozvoji funkčních  partnerství  v  území,  která  umožní/usnadní  realizaci  dalších  náročných intervencí v území (inkluze, podpora marginalizovaných skupin, kvalita vzdělávání, spolupráce škol a trhu práce) – propojení škol a dalších subjektů, které se následně mohou zapojit jako  partneři do realizace aktivit v projektech jednotlivých škol.

Postup jednotlivých aktivit projektu budeme zveřejňovat na webových stránkách věnovaných KAP. K projektu vzniká také facebooková stránka KAPodastr – transponujeme jihomoravské školství výš.

 

Ing. Veronika Zedníčková | 02. 03. 2022 17:00
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.