Aktuality

Přechod na nový web Ředitelé středních škol sdí... Spolek vypravěčů učí školák... Analytik EduIN: Jihomoravsk... Maturitu, nebo výuční list?... Jihomoravští žáci volili v ... Náměstek Nantl vyzval jihom... Počty žáků na jihomoravskýc... Počty žáků na jihomoravskýc... Tři Liberce žáků prošly vlo... Nejlepší tři studentské hry... Zástupci škol Kyjovska našl... Třicet jihomoravských stude... Žáci a rodiče si střední šk... Školní inspekce upozorňuje ... Jak vzdělávat herní vývojáře Komise SEDEC se v Brně zabý... Jak vychovávat podnikavé ab... Krajská soutěž v orbě První okresní partnerství p... Analýza potřeb území po zap... Aplikace Start iD pomůže ji... 2. konference center metodi... Podnikavá konference: Jak n... Analýza potřeb území je veř... Odstartovala další etapa kr... Letní akce pro studenty Workshop odborných garantů ... 1. konference center metodi... Pozvánka na workshop pořáda... Distanční vzdělávání - druh... SELFIE: využívání digitální... Závěrečná konference projek... Online vzdělávání v nouzové... Školská inkluzivní koncepce... Odstávka webu 06.03.2020 20... Dokumenty pro tvorbu implem... Školská inkluzivní koncepce... Pozvánka na seminář MMM ane... Připomínkové řízení ke Škol... Dokument KAP 2 - finální verze Informace Domu zahraniční s... Pozvánka na konferenci proj... Dokument KAP 2 po vypořádán... Veřejné připomínkové řízení... Analýza potřeb území KAP II Workshopy s řediteli a zást... Evaluace KAP Šablony pro SŠ a VOŠ II Top aktualita 1

Připomínkové řízení ke Školské inkluzivní koncepci Jihomoravského kraje

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského krace je stanovena povinnost zpracovat Školskou inkluzivní koncepci Jihomoravského kraje (dále jen ŠIKK). Tato vychází z revize programového dokumentu Prioritní osy 3 OP VVV. Základním cílem je plánování aktivit vedoucích ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách, nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů a plánování kapacit poradenského systému, tj. personální kapacity v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech, a to s ohledem na zajištění kvalitní a dostatečné metodické podpory školám a učitelům při vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP. 

 

Následující  zpracovaná pracovní verze ŠIKK je otevřena k veřejnému připomínkování v termínu od 3. října 2019 do 15. října 2019: 

 

ŠIKK_JMK_k_připomínkám.pdf

 

Připomínky je možné zasílat na následujícím připraveném vzoru Připomínkového listu na e-mail: majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz.

 

Připomínkový_arch_ŠIKK.xlsx

 

Ing. Jaroslav Kuchyňka | 04. 10. 2019 12:57
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.