Aktuality

Připomínkové řízení ke Školské inkluzivní koncepci Jihomoravského kraje

V rámci Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského krace je stanovena povinnost zpracovat Školskou inkluzivní koncepci Jihomoravského kraje (dále jen ŠIKK). Tato vychází z revize programového dokumentu Prioritní osy 3 OP VVV. Základním cílem je plánování aktivit vedoucích ke zvýšení kvalitního inkluzivního vzdělávání ve školách, nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů a plánování kapacit poradenského systému, tj. personální kapacity v pedagogicko-psychologických poradnách a speciálně pedagogických centrech, a to s ohledem na zajištění kvalitní a dostatečné metodické podpory školám a učitelům při vzdělávání dětí, žáků a studentů se SVP. 

 

Následující  zpracovaná pracovní verze ŠIKK je otevřena k veřejnému připomínkování v termínu od 3. října 2019 do 15. října 2019: 

 

ŠIKK_JMK_k_připomínkám.pdf

 

Připomínky je možné zasílat na následujícím připraveném vzoru Připomínkového listu na e-mail: majcik.martin@kr-jihomoravsky.cz.

 

Připomínkový_arch_ŠIKK.xlsx

 

Ing. Jaroslav Kuchyňka | 04. 10. 2019 12:57
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.