KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ JMK

KAP

KAP

Krajský akční plán

Projekty Krajského akčního plánu Jihomoravského kraje

iKAP JMK II

Implementace KAP JMK II

E-COOL

Enterpreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Enterpreneurial Ecosystem

PolyGram (ukončený)

Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

KaPoDaV (ukončený)

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Studijní programy

Čtenářská gramotnost

Matematická čtenářská gramotnost

Matematika

Online vzdělávání

Podnikavost

Polytechnika


Kontakt

Hotline e-mail: zednickova.veronika@jmk.cz
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.