KRAJSKÝ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ JMK

KAP

KAP

Krajský akční plán

Projekty Krajského akčního plánu Jihomoravského kraje

PolyGram

Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji

KaPoDaV

Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

E-COOL

Enterpreneurial and Intrapreneurial Mindset in Young People through the Dynamisation of Competences, Teaching Methodologies and Enterpreneurial Ecosystem

Zveřejnili jsme seznam odkazů na dostupné webové stránky a aplikace, které můžete využít pro online vzdělávání a jejich seznam budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.

Studijní programy

Čtenářská gramotnost

Matematická čtenářská gramotnost

Matematika

Online vzdělávání

Podnikavost

Polytechnika


Kontakt

Hotline e-mail:
info@railsformers.com
Hotline telefon:
-
Cookies nám pomáhají poskytovat Vám naše služby. Využíváním těchto služeb souhlasíte s jejich použitím.